SGS檢測報告


神尊介紹
關聖帝君
神尊類別︰ 道教

關聖帝君介紹:
   
關公又稱協天大帝、翔漢天神、武聖帝君、關聖帝君、關帝爺、武安尊王、恩主公、三界伏魔大帝、山西夫子、帝君爺、關壯繆、文衡聖帝、崇富兵君等,民間又普遍稱為恩主公。
    
關帝即三國時蜀國的關公,姓關名羽,字雲長,蒲州解良人(今屬陝西省解虞縣)。傳稱,關羽是青龍轉世,豎眼攢眉,超額長面。及長,身高九尺五寸,鬚長一尺八寸,面如重棗,唇若抹砂,丹鳳眼,臥蠶眉,力敵萬夫。東漢末年,關羽與劉備、張飛在桃園三結義,情如手足,同謀起兵。初守下邳,為曹操所敗被獲,待以殊禮,拜為偏將軍,後為曹操斬袁紹之勇將顏良,以解曹操之危而報答之。曹操表封關羽為漢壽亭侯,賞賜甚厚。關羽在得知劉備下落後,即掛印封金,盡留曹操之賜,歸奔義兄劉備處。劉備建蜀國後,以關羽守襄陽,督荊州事。關羽大破曹仁於樊城,斬龐德,擒于禁,覆七軍,威震華夏。後因輕敵中計,敗走麥城,終至被害。傳其頭葬於河南洛陽關林,其身葬於湖北當陽玉泉山。後世感其忠義,遂歲時奉祀。道書稱,關羽自玉泉山顯聖之後,遇鐵缽真人,立法為地衹上將。宋時,應三十代天師虛靖真人之召,現形御前,降蛟斬怪。宋真宗嘉其護國祚民之功。宋徽宗崇寧元年(1102年)封為忠惠公,宣和五年(1123年)又封為義勇武安王。元代封為顯靈義勇武安英濟王。明初祀為關壯繆公,與岳飛同祀,各地武廟稱為關岳廟。萬歷三十三年(1605年)封為三界伏魔大帝、神威遠震天尊、關聖帝君。清代順治元年敕封為「忠義神武關聖大帝」。康熙五年(1666年)又加封為「忠義神武靈佑仁勇威顯關聖大帝」,勒碑於洛陽關林。自北宋以後,道教即尊奉關帝為護法天神之一,有稱「蕩魔真君」或「伏魔大帝」的。民間則俗稱關聖帝君或關帝。台灣省民眾也有稱關帝為「玄靈高上帝」的。
關聖帝君心咒: 嗡 雲長 拉薩耶 吽呸!
關聖帝君聖號:南摩伏魔大帝關聖帝君大天尊

 

 
 
香品:煙供粉,煙供,藥供粉,藥供,檀香,除障香,沉香,佛香,水沉,立香,臥香,環香,藏香,煙供,盤香,檀香油,精油,佛珠與您結緣,可除障、消業、增福、開運,快速調整環境氣場能量,佈氣香讓您禮佛表心意
 
 

版權所有©2012-2015  專業經營:香品|佛香|煙供香|煙供粉|水供粉|藥供粉|檀香|盤香(環香)|臥香|藏香|沉香|立香|除障香|佈氣香
佶順香品軒   www.sos123.com  住址: 台北市通化街38巷11號         電話:02-27095633 詹師兄

Google搜索

整個网絡 www.sos123.com
Yahoo!奇摩搜尋
網站地圖
友情鏈接:
孫悟空 Coodir Sitetag